Časopis Prameň

Štvrťročné periodikum. Časopis pre členov AA na Slovensku. Uverejňuje iba skutočné príbehy a názory ľudí, ktorí prišli do styku s alkoholom. cena: 1,20 €

Časopis PRAMEŇ je možné si objednať na emailovej adrese Redakcie časopisu: redakcia.pramen@gmail.com

Dostupné vydania:

Stiahnite si a prečítajte vydania časopisu Prameň.

Názov
Prameň 2019
Prameň 2019
Prameň 2019
Prameň 2019