Literatúra

Objednať si literatúru

Literatúru si môžete osobne kúpiť na mítingoch AA, alebo na spoločných akciách AA, resp. objednať na: e-mail: knihyAA@gmail.com

12 Krokov a 12 Tradícií

Cena 5,00 €

Skúsenosti, Sila a Nádej

Príbehy z prvých troch vydaní knihy Anonymní Alkoholici.

Cena 7,00 €

 

Modrá kniha „ANONYMNÍ ALKOHOLICI“

Príbeh o tom, ako sa stovky žien a mužov uzdravilo z alkoholizmu.

Cena 6,00 €

 

AA VSTUPUJÚ DO DOSPELOSTI

Kniha zaznamenáva stručný vývoj spoločenstva AA. Je určená pre všetkých, ktorých zaujíma história založenia AA a vývoj princípov Uzdravenia, Jednoty a Služby.

Cena 7,00 €

DENNÉ ZAMYSLENIA

Kniha je zbierkou úvah, ktoré deň po dni sledujú kalendárny rok. Obsahuje výber z 1300 príspevkov, a úvah, ktoré boli vybrané neprofesionálnymi spisovateľmi a sú doplnené úvahami členov AA.

Cena 5,00 €

TRIEZVY ŽIVOT

Kniha obsahuje metódy a praktické informácie, ako žiť triezvo hodinu po hodine, deň po dni, ako to realizovať doma, v práci, ako meniť staré zvyky a spôsoby myslenia a iné poznatky o zvládaní emócií.

Cena 3,50 €

AKO TO VIDÍ BILL

Kniha čerpá z publikácií Billa W. a z článkov, ktoré písal do časopisu GRAPEVINE a odzrkadľujú jeho osobný pohľad na spôsob života v AA. Obsahuje niekoľko sto výňatkov z literatúry AA.

Cena 5,00 €

INFORMAČNÉ BROŽÚRKY

V Kancelárii služieb AA na Slovensku sú k dispozícii informačné brožúrky a letáčiky AA :

  • Je združenie AA pre Vás?
  • Skupina AA …kde sa to všetko začína
  • Nováčik sa pýta
  • Kam pôjdem odtiaľto?
  • AA ako zdroj pre lekárov
  • 44 otázok
  • K spiritualite vedie mnoho ciest

ČASOPIS PRAMEŇ

Časopis PRAMEŇ je štvrťročník, vychádza od apríla 2002 a publikuje svedectvá členov AA, ich skúsenosti s alkoholom a uzdravovaním. Vydáva ho Kancelária služieb AA na Slovensku.