Spolupráca s inštitúciami

Spolupráca s AA

V prípade záujmu o ďalšie informácie a spoluprácu so spoločenstvom Anonymných Alkoholikov nám prosím napíšte na: verejnost@aaslovensko.sk

PREDSLOV LEKÁRA

Môj prvý kontakt s Anonymnými alkoholikmi, o ktorých som len málo vedela z odbornej literatúry, bol práve prostredníctvom tejto knižky. Pred viacerými rokmi sa mi dostala do rúk jej anglická verzia. Zážitok z nej bol taký intenzívny, že som si ju začala nielen prekladať a robiť výpisky, ale mnohé myšlienky mi pomáhali i v osobnom živote a začala som ich využívať v profesionálnej praxi.

Anonymným alkoholikom sa podarilo nielen mimoriadne múdro, zrozumiteľne, pravdivo a otvorene vystihnúť podstatu strádania svojich duší a svojich životov, ale čo je najdôležitejšie, podarilo sa im nájsť vlastnú cestu znovuzrodenia.

Neskôr, keď som mala šťastie stretnúť sa s nimi osobne, naplno som si uvedomila skutočnú hĺbku ich premeny, ich vysoké morálne hodnoty, duchovnú silu a charizmu, ktorú vyžarovali. V predchádzajúcom období bola v našej zemi spiritualita a starostlivosť o rozvoj vlastného duchovna potláčaná a takmer vymizla z našich životov. Obávala som sa, že bude trvať veľmi dlho, kým bude filozofia AA prijateľná u nás a kým sa toto hnutie rozšíri aj na Slovensku.

Našťastie, mýlila som sa.

Anonymní alkoholici predstavujú nezvyčajný potenciál, všeobecne platný a prijatý na celom svete bez ohľadu na národnosť či svetonázorovú odlišnosť. V tomto zmysle o celé desťročia predbehli celosvetový proces globalizácie…

Principiálne zásady AA a ich filozofia zďaleka nepredstavujú len terapeutickú metódu. Predstavujú tiež metódu šľachtenia človeka.Vo vlastnom utrpení a bezmocnosti za pomoci väčšej sily, ako sú sami, objavili také zdroje vlastnej sily, že sú schopní a hlavne ochotní rozdávať ju iným. Navyše sa anonymným alkoholikom geniálne podarilo pretaviť svoje princípy do konkrétnych praktických krokov, ktorými je schopný kráčať každý, i keď rôzne rýchlo.

Koncom roku 2000, keď vychádza táto knižka v slovenskom preklade, je už u nás niekoľko skupín AA, ktoré sa stretávajú na pravidelných mítingoch. Príchod AA znamená určité prelomové obdobie v liečbe alkoholizmu u nás.

S veľkou radosťou prijímam slovenský preklad tejto knižky, ktorú možno pokladať za učebnicu o liečbe alkoholizmu nielen pre pacientov. Podnetná je i pre profesionálnych terapeutov, ktorí vedú svojich klientov na cestu abstinencie.

MUDr. Drahomíra Nejdlová

Modrá Kniha AA, 1 vydanie, str 8,9