Covid 19 Opatrenia

Milí členovia AA,

prinášame Vám niekoľko informácií o aktuálnych predpisoch v súčasnej epidemiologickej situácii s COVID 19, ktoré sa vzťahujú aj na nás,  rovnako,  ako na každého občana SR.

V tejto situácii   nie sú povolené aktivity s účasťou nad 6 členov, prosíme aby ste prehodnotili  všetky akcie, ktoré pripravujete ( výročné mítingy a pod.) a odložili ich na neskôr.

Mítingy AA sa môžu konať tam, kde prenajímateľ nepozastavil prenájom.  V maximálnom počte do 6 osôb, so zabezpečením primerane veľkého priestoru pre každého účastníka mítingu s možným odstupom najmenej 2m, resp. priestor 15m2 na osobu.

Pre tých z vás, ktorí momentálne nemáte  možnosť chodiť na živé mítingy,  sú k dispozícii on line mítingy:

Prosíme, aby ste na živých mítingoch, ak je možné z dodržania opatrení ich uskutočniť,  dodržiavali tieto , v súčasnosti platné opatrenia pre stretávanie:

  • Zabezpečiť dezinfekciu rúk pred vstupom do priestoru
  • Nosiť rúško, prípadne iné prekrytie horných dýchacích ciest
  • Poprosiť členov skupiny, aby neprichádzali na míting, ak majú príznaky chrípky (teplota, nádcha, kašeľ)
  • Dodržiavať vzdialenosť medzi jednotlivcami  najmenej 2 m
  • Dodržiavať limity počtu osôb v priestore, vzhľadom na jeho veľkosť
  • Mali by ste tiež zvážiť, ako zabezpečíte povinnosť následného informovania všetkých zúčastnených na mítingu, v prípade výskytu Covid 19 na stretnutí  (vedenie evidencie účastníkov vhodným spôsobom )
  • ak máte pochybnosti o tom,  aké pravidlá sa vzťahujú na Vašu skupinu, zavolajte na príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RUVZ), resp. Úrad verejného zdravotníctva SR (UVZ)  – odbor epidemiológia

viac informácií : www.uvz.sr;   corona.gov.sk;     https://korona.gov.sk/ehranica/;

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia               k 15.10.2020:

OLP/8326/2020 https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenie_prevadzky_a_HP_15_10.pdf

OLP/8323/2020

https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenia_ruska_15_10.pdf