Covid 19 Opatrenia

Milí členovia AA,

prinášame Vám odporúčania týkajúce saepidemiologickej situácii COVID 19, ktoré sa vzťahujú aj na nás,  rovnako,  ako na každého občana SR.

Svedomie každej Skupiny by sa malo riadiť nariadeniami, zákonmi a opatreniami platnými v danom regióne. Takisto by sa mali rešpektovať všetky obmedzenia a opatrenia stanovené vlastníkmi/prevádzkovateľmi miesta konania stretnutí a podujatí.