Základné Informácie

Každý nový člen Anonymných Alkoholikov je „požehnaním“ pre skupinu, do ktorej príde. Pripomenie nám, že alkohol je mocný, zradný, úskočný a boj s ním je márny.

Prísť prvý krát na míting skupiny AA nebýva jednoduché. Spravidla tomu predchádza vnútorná pohnútka niečo so sebou urobiť. Keď naozaj prídete na svoj prvý a ďalšie mítingy, spoznáte ako myšlienky AA pomohli nájsť jeho členom životnú cestu v triezvosti.

Chceme Vás ubezpečiť, že každý z nás mal „obavy“ prísť na svoj prvý míting AA. Čaká tam na Vás otvorená náruč, úprimnosť, otvorenosť a porozumenie členov AA.

Ako sme prekonali obavy?

  • Odhodili sme strach z nového. V tradíciách AA máme zakotvené dve zásadné pravidlá, ktorými je anonymita a otvorenosť k prichádzajúcim. Všetko čo je v skupine AA povedané zostáva iba medzi účastníkmi stretnutia a nevynáša sa von.
  • Vyhľadali sme blízku skupinu AA (aktuálny kontakt na ňu sa dá nájsť v podstránke „Zoznam skupín“). Možno Vám pomôže aj to, že sa spojíte s niekým, kto túto skupinu pravidelne navštevuje a poznáte ho.
  • Obliekli sme sa a prišli sme na svoj prvý AA míting, kde sme sa dozvedeli ako členovia AA získali dar triezvosti.

Preambula AA – Kto sú anonymní alkoholici?

 

  • Anonymní alkoholici sú spoločenstvom žien a mužov, ktorí sa navzájom delia o svoje skúsenosti, silu a nádej, aby mohli riešiť svoj spoločný problém a pomáhať ostatným uzdraviť sa z alkoholizmu.
  • Jediná podmienka členstva je túžba prestať piť.
  • AA nemajú žiadne povinné poplatky, svoju činnosť vykonávajú len z dobrovoľných príspevkov svojich členov.
  • AA nie sú spojení so žiadnou sektou, náboženstvom, alebo akoukoľvek inou inštitúciou.
  • AA sa nezúčastňujú verejných diskusií a nezaujímajú stanovisko k žiadnym problémom mimo spoločenstva.
  • Našim prvoradým cieľom je ostať triezvym a pomáhať k triezvosti ostatným alkoholikom.