Časopis Prameň

Štvrťročné periodikum. Časopis pre členov AA na Slovensku. Uverejňuje iba skutočné príbehy a názory ľudí, ktorí prišli do styku s alkoholom.
cena: 1,20 €

Časopis PRAMEŇ je možné si objednať na email. adrese Redakcie časopisu
Stiahnite si a prečítajte vydania časopisu Prameň.

 

Dostupné vydania: