Akcie a podujatia

Pracovné stretnutie o službe – „Som zodpovedný“

13.10.2017 — 15.10.2017 v penzióne Betánia v Senci

Info a prihlášky – robokolek76@gmail.com +421918164740

Ak máte záujem aby sme Vám zabezpečili stravu a ubytovanie, prosíme prihláste sa a zaplaťte do konca septembra na číslo účt​u (IBAN):
SK27 1100 0000 0026 6345 5021,
BIC (SWIFT):TATRSKBX,
Variabilný.symbol: 022017