Kto sme

 Anonymní alkoholici sú spoločenstvom žien a mužov, ktorí sa navzájom delia o svoje skúsenosti, silu a nádej, aby mohli riešiť svoj spoločný problém a pomáhať ostatným uzdraviť sa z alkoholizmu.

   Jediná podmienka členstva je túžba prestať piť. AA nemajú žiadne povinné poplatky, svoju činnosť vykonávajú len z dobrovoľných príspevkov svojich členov. AA nie sú spojení so žiadnou sektou, náboženstvom, alebo akoukoľvek inou inštitúciou. AA sa nezúčastňujú verejných diskusií a nezaujímajú stanovisko k žiadnym problémom mimo spoločenstva.

   Našim prvoradým cieľom je ostať triezvym a pomáhať k triezvosti ostatným alkoholikom.

 

© Anonymní alkoholici 2017, All rights reserved. Designed by HDCHE.