Program uzdravenia

Kto sú Anonymní alkoholici?

Vy, čo o Anonymných alkoholikoch (AA) počujete prvýkrát, určite si položíte otázku:
kto sú títo ľudia?
Sú to nejakí recesisti, pijani, ktorým už nestačia bary, reštaurácie a popíjajú tajne, spoločne v anonymite a ešte to aj propagujú?
Musíme Vás ubezpečiť, že tomu tak nie je – práve opak je pravdou!
Najlepšiu odpoveď na túto otázku dáva preambula Modrej knihy AA.

    
„Anonymní alkoholici sú spoločenstvom žien a mužov, ktorí sa navzájom delia o svoje skúsenosti, silu a nádej, aby mohli riešiť svoj spoločný problém a pomáhať ostatným uzdraviť sa z alkoholizmu.
Jediná podmienka členstva je túžba prestať piť.
AA nemajú žiadne povinné poplatky, svoju činnosť vykonávajú len z dobrovoľných príspevkov svojich členov.
AA nie sú spojení so žiadnou sektou, náboženstvom, alebo akoukoľvek inou inštitúciou.
AA sa nezúčastňujú verejných diskusií a nezaujímajú stanovisko k žiadnym problémom mimo spoločenstva.
Našim prvoradým cieľom je ostať triezvym a pomáhať k triezvosti ostatným alkoholikom.“

Sme teda spoločenstvom ľudí, ktorí stratili schopnosť ovládať pitie alkoholu a ktorí si vďaka nemu spôsobili rôzne problémy – od najmenších pamäťových okienok, cez poškodenie celkového zdravia, až po stratu zamestnania a rozbitia si svojej vlastnej rodiny. Každého alkoholika, ktorý včas nerozpozná zákerné úskalia alkoholu, to čaká. Pravidelnou konzumáciou alkoholu v akýchkoľvek dávkach nútime telo, aby sa na ňom stalo závislé. Tým sa kruh uzavrel – bez alkoholu sa žiť nedá, a s ním tiež nie. Bojovať s alkoholom sa neoplatí, pretože víťaz je vopred známy – alkohol.      
             
My, členovia združenia AA, sme zistili a pripustili, že nie sme schopní kontrolovať alkohol. Dospeli sme k názoru, že ak sa chceme vyhnúť nešťastiu, ktoré by ovplyvnilo nás a našich blízkych, musíme začať žiť bez alkoholu. Máme iba jeden hlavný cieľ: zostať triezvymi a pomôcť iným, ktorí sa na nás obrátia o pomoc v snahe o dosiahnutie triezvosti. Nie sme reformátormi, nemáme záujem zbaviť celý svet od alkoholu, neverbujeme nových členov, ale ak sa rozhodnú pridať, vítame ich. Nevnucujeme naše skúsenosti s problémom pitia iným, ale ak sme požiadaní, podelíme sa o ne.      
             
My, členovia AA vieme, že alkoholizmus je progresívna nemoc s pozvoľným začiatkom a neodvrátiteľným a ťažkým koncom. Tým, že sme sa pripojili ku spoločenstvu AA, sme získali návod ako prestať piť, ale hlavne ako nezačať znovu. Preto, aby sme mohli žiť bez alkoholu, väčšina z nás si musela nájsť cestu k sebe samému, k svojmu svedomiu a okolitému svetu. Naviac sme objavili, že život bez alkoholu nie je len znesiteľný, ale je aj pozitívne radostný. Dívame sa na svet inými očami, pochopili sme množstvo vecí, ktoré sme predtým nevideli, resp. nechceli a nemohli vidieť. Dnes sme schopní odpustiť sebe aj iným, vieme v čom spočíva vyrovnanosť so životom, chápeme zmysel slova pokora, pretože pokora je pravda. Pokoriť sa pred alkoholom znamená, že uznávame jeho prevahu a niet šance s ním dôstojne žiť.      
             
Stretnutia AA môžu mať viacero podôb, ale na každom z nich nájdete alkoholikov, ktorí budú rozprávať o tom, čo pitie urobilo s ich životom a osobnosťou, aké kroky urobili k tomu, aby získali pomoc a prestali piť a ako žijú svoj život dnes. Na stretnutiach sa predstavujeme iba krstnými menami.      
            

Na záver otázka: prečo anonymní? Na jednej strane je to 11. a 12. tradícia nášho programu a na strane druhej- nie je podstatné kto je kto, čím je, odkiaľ je, čo robí, aké má zamestnanie, vzdelanie a pod. Podstatné je to, že je medzi nami, že chce pre seba a so sebou niečo robiť – že prejavil túžbu prestať piť. Ak máš problém s alkoholom, príď medzi nás! Sám to nezvládneš. Príď medzi ľudí, ktorí mali podobný problém ako máš teraz TY a preto Ti určite porozumejú. Nič k tomu nepotrebuješ, len kúsok osobnej odvahy a túžbu prestať piť. Schádzame sa na Slovensku prakticky každý deň. Na stránke kontakty sa dozvieš podrobnosti. Ak si zatiaľ nenašiel odvahu prísť na skupinu AA, tak zavolaj ktorémukoľvek členovi telefónom a on Ti pomôže.      
             
Tešíme sa na TEBA!      
             
S pozdravom Tomáš, Paľo, Jana, Oľga, Klára, Ondrej , Emil, Laco, Ľuba, Ivona, Maroš, Jaro, Dušan, ....

© Anonymní alkoholici 2017, All rights reserved. Designed by HDCHE.