44 otázok

Niekoľko miliónov ľudí pravdepodobne počulo alebo čítalo o Anonymných alkoholikoch od ich založenia v roku 1935. Niektorí z nich sú celkom dobre oboznámení s programom uzdravenia z alkoholizmu, ktorý pomohol viac než dvom miliónom problémových pijanov. Ostatní majú iba hmlistú predstavu o tom, že AA je určitý druh organizácie, ktorá nejako pomáha opilcom prestať piť.  

Táto informácia je navrhnutá pre tých, ktorí sa zaujímajú o AA pre seba, pre priateľov alebo pre príbuzných, alebo jednoducho preto, že chcú byť lepšie informovaní o tomto neobvyklom spoločenstve.

 

Na nasledujúcich riadkoch sú zahrnuté odpovede na mnohé z konkrétnych otázok, ktoré boli o AA položené v minulosti. Tie vytvárajú dohromady príbeh o slobodne spojenej spoločnosti mužov a žien, ktorí majú jeden veľký spoločný záujem: túžbu zostať sami triezvymi s pomocou ostatných alkoholikov, ktorí hľadajú pomoc pre svoj problém s pitím.

 

Tisíce mužov a žien, ktorí prišli k AA v posledných rokoch, nie sú altruistickými apoštolmi humanity. Ich horlivosť a ochota pomôcť ostatným alkoholikom môže byť nazvaná osvieteným vlastným záujmom. Členovia AA sú si vedomí toho, že ich vlastná triezvosť je do veľkej miery závislá na pokračujúcom kontakte s alkoholikmi.

 

Po prečítaní informácií môžete mať otázky, o ktorých sa vám bude zdať, že neboli plne zodpovedané v tomto stručnom zhrnutí. Skupiny AA v mnohých mestských oblastiach majú ústrednú alebo zastupiteľskú medziskupinovú kanceláriu, ktorá je v telefónnom zozname uvedená pod záhlavím „Anonymní alkoholici“ Tá vás môže nasmerovať na najbližšie stretnutie AA, kde vám členovia AA radi poskytnú ďalšie informácie. V menších komunitách môže byť v telefónnom zozname uvedená jednotlivá skupina. Pokiaľ skupina AA nie je vo vašej blízkosti, napíšte priamo na adresu

 

Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163, U.S.A. Môžete si byť istí, že vaša anonymita bude chránená. 

 

V Slovenskej  republike je adresa centrálnej servisnej organizácie:

 

Združenie služieb AA na Slovensku

 

Kancelária služieb AA 

pri Misijnom dome 

Kalvária 3 

949 01 Nitra 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
ostatné kontakty nájdete tu: http://www.alkoholici-anonymni.sk/

 Alkoholizmus a alkoholici 

• Čo je to alkoholizmus?

• Kedy môžem povedať, že som skutočne alkoholik?

• Môže alkoholik ešte niekedy piť normálne? 

• Nemôže člen AA piť dokonca ani pivo?

 

• Môžem zostať triezvy po celý čas medzi flámom, ako môžem posúdiť, či potrebujem AA?

 

• Môže človek dosiahnuť triezvosť úplne sám pomocou čítania literatúry AA?

 

• Nebude každý vedieť, že som alkoholik, keď prídem do AA?

• Ako sa môžem  udržať v podnikaní, kde musím mať mnoho spoločenských kontaktov, keď nebudem piť?

• Bude AA vhodné pre osobu, ktorá je skutočne „na dne“?

• Vstúpia vôbec alkoholici, ktorí sú triezvi k AA?

• Prečo sa AA zaujíma o problémových pijanov?

 Spoločenstvo AA 

• Čo sú  to Anonymní alkoholici?

• Ako AA začali?

• Sú v AA nejaké pravidlá?

• Koľko stojí členstvo v AA?

• Kto riadi AA?

• Je AA náboženskou spoločnosťou?

• Je AA protialkoholickým hnutím?

• Je v AA mnoho žien alkoholičiek?

• Je v AA mnoho mladých ľudí?

 Skupinové stretnutia 

• Ako človek vstúpi do AA?

• Čo je to „otvorené“ stretnutie?

• Čo je to „uzavreté“ stretnutie?

• Môžem priviesť príbuzných alebo priateľov na stretnutie AA?

• Ako často budem schopný dochádzať na stretnutia do konca svojho života?

• Ako budem schopný nájsť čas na stretnutia, na prácu s ostatnými alkoholikmi a na ostatnú činnosť AA?

• Môžu novoprichádzajúci vstúpiť do AA mimo svoju vlastnú komunitu?

• Pokiaľ prídem do AA, nebude mi chýbať veľa priateľov a zábavy?

 Program uzdravovania 

• Čo je to „Dvanásť krokov“?

• Čo je to „Dvanásť tradícií“?

• Čo je to „pošmyknutie“?

• Má AA základnú „učebnicu“?

• Čo je to „24 hodinový program“?

• Čo je to AA Grapevine? ( Na Slovensku Prameň ).

• Prečo sa zdá, že AA pre niektorých nefunguje?

 Otázky novoprichádzajúcich 

• Pomôže mi AA finančne?

• Pomôže mi AA napraviť moje rodinné problémy?

• Prevádzkuje AA nemocnice alebo sanatória pre alkoholikov?

• Podporuje AA nejakú spoločenskú činnosť pre členov?

• Čo si myslia lekárske autority o AA?

• Čo si myslia duchovní predstavitelia o AA?

• Kto zodpovedá za publicitu ohľadne AA?

 Alkoholizmus a alkoholici 

 Ešte nedávno bol alkoholizmus chápaný ako morálny problém. Dnes sa na alkoholizmus mnoho ľudí pozerá prevažne ako na zdravotný problém. Pre každého problémového pijana to vždy zostane silne osobnou záležitosťou.  Alkoholici, ktorí sa obrátia na AA, často kladú otázky, ktoré sa vzťahujú k ich vlastným skúsenostiam, k ich vlastnému strachu a k ich vlastným nádejam pre lepší spôsob života.

• Čo je to alkoholizmus?

O tom, čo vlastne alkoholizmus je, existuje mnoho rôznych myšlienok.

 Vysvetlenie, ktoré dáva zmysel pre väčšinu členov AA je to, že alkoholizmus je choroba, progresívna choroba, ktorá nemôže byť nikdy vyliečená, ale ktorá, ako niektoré ostatné choroby môže byť zastavená. Idúc ešte jeden krok ďalej, mnoho členov AA má pocit, že táto choroba predstavuje kombináciu fyzickej citlivosti na alkohol a duševnú posadnutosť s pitím, ktorá bez ohľadu na následky, nemôže byť zastavená obyčajnou samotnou silou vôle.

 Predtým, než sú vystavení AA, mnohí alkoholici nie sú schopní prestať piť, považujú sami seba za morálne slabých alebo možno za duševne nevyvážených.  Koncept AA je to, že alkoholici sú chorí ľudia, ktorí sa môžu uzdraviť, pokiaľ budú dodržovať jednoduchý program, ktorý bol preukázaný ako úspešný pre viacej než jeden a pol milióna mužov a žien.

 Len čo sa alkoholizmus rozvinie, potom tu nie je nič morálne zlého v tom, že je dotyčný chorý. V tomto štádiu slobodná vôľa nie je zapojená, pretože trpiaci stratil možnosť voľby nad alkoholom. Dôležitá vec je čeliť faktu svojej choroby a využiť pomoc, ktorá je k dispozícii. Musí tu existovať túžba uzdraviť sa. Skúsenosti ukazujú, že program AA bude fungovať pre všetkých alkoholikov, ktorí sú úprimní v ich snahe prestať piť, tento program obvykle nefunguje pre tých, ktorí si nie sú absolútne istí, že chcú prestať piť.

• Kedy môžem povedať, že som skutočne alkoholik?

 Iba vy môžete urobiť toto rozhodnutie. Mnohým ľuďom, ktorí sú teraz v AA, bolo predtým povedané, že nie sú alkoholikmi, že jediné čo potrebujú je trochu viac vôle, zmena okolia, viac odpočinku, alebo nejaké nové koníčky pre to, aby sa napravili. Tí istí ľudia sa nakoniec obrátili na AA, pretože cítili hlboko v sebe samých, že alkohol ich úplne porazil, a že boli skutočne pripravení skúsiť čokoľvek, čo by ich oslobodilo od nutkania piť.

 Niektorí z týchto mužov a žien prešli hrôzostrašnými skúsenosťami s alkoholom pred tým, než boli schopní priznať, že alkohol nie je pre nich. Stali sa ľudskými troskami, kradli, klamali, podvádzali a dokonca i vraždili, keď pili. Zneužívali svojich zamestnávateľov a týrali svoje rodiny. Boli úplne nespoľahliví vo vzťahoch k ostatným. Premárnili svoje hmotné, mentálne a duchovné aktíva.

 Mnoho ostatných ľudí s ďaleko menej tragickou históriou sa taktiež obrátilo na AA. Títo neboli nikdy hospitalizovaní alebo uväznení. Ich príliš veľké pitie nemuselo byť zaznamenané ich najbližšími príbuznými a priateľmi. Ale oni toho vedeli o alkoholizme ako o progresívnej chorobe dostatok na to, aby sa vystrašili. Títo ľudia vstúpili do AA pred tým, než museli zaplatiť príliš vysokú cenu.

 V AA sa hovorí, že neexistuje to, aby človek bol alkoholikom iba niekedy.  Buď alkoholikom ste, alebo nie ste. A iba jednotlivec, ktorého sa to týka, môže povedať, či sa pre neho alkohol stal, alebo nestal nezvládnuteľným problémom.

• Môže alkoholik ešte niekedy piť „normálne“?

 Doposiaľ sa zistilo, že každý, kto sa  raz stal alkoholikom, nim nikdy neprestal byť. Obyčajný fakt abstinencie alkoholu po celé mesiace alebo dokonca celé roky nikdy nekvalifikoval alkoholika k tomu,  aby mohol piť „normálne“ alebo spoločensky. Len čo raz jednotlivec prekročil hranicu medzi ťažkým pitím a nezodpovedným pitím alkoholu, zdá sa, že  návrat späť už neexistuje. Iba málo alkoholikov sa snaží úmyselne prepiť do problémov, ale problémy sa zdajú byť nevyhnutným následkom  pitia alkoholika. Po určitej prestávke v pití sa alkoholik môže cítiť bezpečne natoľko, aby skúsil pár pív alebo niekoľko pohárov ľahkého vína. To môže človeka viesť k tomu, aby začal piť iba pri jedle. Ale netrvá príliš dlho, než je alkoholik znovu naspäť pri starom spôsobe nadmerného pitia – bez ohľadu na všetko úsilie stanoviť si limity pre mierne, sociálne únosné pitie.

 Odpoveď založená na skúsenostiach AA je v tom, že pokiaľ ste alkoholikom, nebudete nikdy schopní kontrolovať svoje pitie po akomkoľvek časovom období. To necháva otvorené dve cesty: buď pripustíte, aby sa vaše pitie  stalo horším a horším so všetkými zničujúcimi následkami, alebo prestanete úplne a vytvoríte si nový spôsob triezveho, konštruktívneho života.

• Nemôže člen AA piť dokonca ani pivo?

S AA samozrejme nie sú spojené žiadne nevyhnutnosti a nikto členov nekontroluje, aby sa určilo, či niečo pijú alebo nepijú. Odpoveď na túto otázku je v tom, že keď je človek alkoholik, nemožno riskovať styk s alkoholom v akejkoľvek forme. Alkohol je alkohol, nech už sa nachádza v Martini, v škótskej so sódou, v bourbone a značkovej vode, v pohári šampanského – alebo v malom pive. Pre alkoholika je jeden pohár v akejkoľvek forme pravdepodobne príliš mnoho a dvadsať pohárov nie je dosť.

 Pre zaistenie triezvosti sa musia alkoholici jednoducho alkoholu vyhýbať, bez ohľadu na množstvo, zloženie alebo koncentráciu, o ktorom si myslia, že ho môžu zvládnuť. 

Je zrejmé, že iba málo osôb sa opije z jednej alebo dvoch fliaš piva. Alkoholici to vedia rovnako dobre ako ostatní. Ale alkoholici  môžu presvedčiť sami seba, že jednoducho vypijú dve alebo tri pivá a ďalej si toho dňa už viacej nedajú.  Príležitostne môžu tento program skutočne dodržiavať niekoľko dní alebo týždňov. Nakoniec sa však rozhodnú, že keď vlastne pijú, tak by mohli „odviesť dobrú prácu“. A tak sa rozhodnú  zvýšiť svoju konzumáciu piva alebo vína, či prejdú na tvrdé. A tak sú znovu späť tam, kde začali.

• Môžem zostať triezvy po celý čas medzi flámami, ako môžem posúdiť, či potrebujem AA? 

Väčšina členov AA hovorí, že spôsob, ako pijete, nie to, ako často pijete, určuje, či ste alkoholik alebo nie. Mnoho problémových pijanov môže zostať triezvymi po celé týždne, mesiace a príležitostne i roky medzi ich alkoholickými ťahmi. V priebehu obdobia triezvosti nemusia o alkohole uvažovať. Bez mentálneho alebo citového úsilia sú schopní vydržať alebo nechať to na pokoji a dávajú prednosť nechaniu na pokoji.

 Potom z nejakého nevysvetliteľného dôvodu, alebo úplne bezdôvodne vyrazia na prvotriednu pijatiku. Zanechajú prácu, rodinu a ostatné občianske a sociálne povinnosti. Tento flám môže trvať jednu noc alebo i niekoľko dní, či týždňov.  Keď to skončí, pijan je slabý, robí si výčitky a je rozhodnutý, že už to nikdy nepripustí. Ale stane sa to znovu.

 Tento typ „periodického“ pitia je hádankou nielen pre tých okolo pijana, ale taktiež pre pijana samotného. On alebo ona nie je schopný porozumieť tomu, prečo je tu tak malý záujem o alkohol v období medzi ťahmi, alebo prečo je tu tak malá kontrola nad alkoholom, len čo táto osoba začne piť.

 Periodický pijan môže alebo nemusí byť alkoholikom. Ale pokiaľ sa pitie stalo neovládateľným, a pokiaľ sa obdobie medzi ťahmi stávajú kratšími, je pravdepodobné, že nastal čas tomuto problému čeliť. Pokiaľ je dotyčná osoba pripravená priznať, že je alkoholik, bol podniknutý prvý krok smerom k trvalej triezvosti, z ktorej sa tešia tisíce a tisíce členov AA.

• Ostatní hovoria, že nie som alkoholik. Ale zdá sa, že moje pitie sa zhoršuje. Mal by som vstúpiť do AA?

 Mnoho členov AA bolo v čase, keď pili ubezpečovaných priateľmi a lekármi, že nie sú alkoholikmi. Alkoholik obvykle problému dodá, že nie je ochotný realisticky čeliť faktom ohľadne pitia. Tým, že nie je úplne poctivý, problémový pijan robí situácie zložitejšími pre lekára, ktorý mu chce pomôcť. Prekvapivou vecou je v skutočnosti to, že toľko lekárov bolo schopných preniknúť typickým problémom klamania pijana a určiť správnu diagnózu tohto problému.

 Nikdy nemožno dostatočne zdôrazniť to, že dôležité rozhodnutie – som alkoholikom? – musí byť urobené pijanom samotným. Iba on alebo ona – nie lekár, rodina alebo priatelia – môžu toto rozhodnutie urobiť. Len čo je toto rozhodnutie učinené, polovica boja za triezvosť je vyhraná. Pokiaľ je rozhodnutie o tejto otázke nechané na ostatných, alkoholik môže zbytočne predlžovať nebezpečenstvo a mizériu nekontrolovateľného pitia.

• Môže človek dosiahnuť triezvosť úplne sám pomocou čítania literatúry AA?

 Niekoľko málo ľudí prestalo piť po prečítaní Anonymných alkoholikoch, „Modrej knihy“ AA, ktorá ustanovuje základné princípy programu pre uzdravenie. Ale takmer všetci, ktorí boli v pozícii, kedy to mohli urobiť, okamžite hľadali ostatných  alkoholikov, aby s nimi zdieľali svoje skúsenosti a svoju triezvosť.

 Program AA funguje pre jednotlivcov najlepšie, keď je uznaný a prijatý ako program zahrňujúci ostatných ľudí. Zdá sa, že pri práci s ostatnými alkoholikmi v miestnej skupine AA sa problémový pijan naučí viac o svojom probléme a o tom, ako s ním zachádzať. Zistí, že je obklopený ostatnými, ktorí s ním zdieľajú jeho minulé skúsenosti, súčasné problémy a nádeje. Zbaví sa pocitu osamelosti, ktorý mohol byť dôležitým faktorom  jeho nutkania piť.

• Nebude každý vedieť, že som alkoholik, keď prídem  do AA?

 Anonymita vždy bola a je základom programu AA. Väčšina členov, potom, čo sú v programe AA nejaký čas, nemá zvláštne námietky proti tomu, keď sa roznesie, že vstúpili do spoločenstva, ktoré im umožňuje, aby zostali triezvi. Členovia AA tradične nikdy neodhaľujú svoje spojenie s hnutím v tlači, vo vysielaní alebo prostredníctvom akéhokoľvek iného verejného média. A nikto nemá právo porušiť anonymitu jediného člena.

 To znamená, že novoprichádzajúci sa  môže obrátiť na AA s istotou, že nikto z novo nájdených priateľov neporuší dôveru, týkajúcu sa jeho alebo jeho problému s pitím. Starší členovia skupiny majú porozumenie pre to, ako sa novoprichádzajúci cíti. Môžu si pamätať svoj vlastný strach z toho, že budú verejne identifikovaní tým, čo sa zdá ako hrozivé slovo – „alkoholik.“

 Akonáhle sú v AA, novoprichádzajúci  môžu byť mierne pobavení týmito minulými starosťami o tom, že sa stane všeobecne známym to, že prestali piť. Keď alkoholici pijú, správy o ich nezodpovednom jednaní cestujú pozoruhodnou rýchlosťou. Väčšina alkoholikov si urobila meno ako totálni opilci do tej doby, než sa obrátili na AA. Ich pitie, okrem riedkych výnimiek, obvykle nie je veľkým tajomstvom. Za týchto okolností bude ozaj neobvyklým, keď dobré správy o pokračujúcej triezvosti alkoholika taktiež vyvolali nejaké komentáre.

 Nech sú už okolnosti akékoľvek, nikto okrem novoprichádzajúceho nemôže legálne odhaliť jeho spojenie s AA, a i to môže byť urobené iba takým spôsobom, aby pritom spoločenstvo nebolo poškodené.

• Ako sa môžem udržať v podnikaní, kde musím mať mnoho spoločenských kontaktov, keď nebudem piť?

 Spoločenské pitie sa stalo v súčasnej dobe akceptovanou súčasťou obchodného podnikania v mnohých oblastiach. Mnoho kontaktov so zákazníkmi a s potenciálnymi zákazníkmi je načasované tak, aby sa zhodovalo s príležitosťami, kedy je vhodná denná či nočná doba k podávaniu koktailov, destilátov alebo likérov. Mnoho ľudí, ktorí sú teraz v AA, budú prvými, ktorí priznajú, že často uzatvárali  dôležité obchody v baroch, v denných baroch alebo v hotelových izbách, alebo dokonca i behom večierkov v súkromných domoch.

 Je však prekvapujúce, koľko práce je na svete vykonané bez pomoci alkoholu. Pre mnoho alkoholikov je rovnako prekvapujúce objaviť, koľko uznávaných vedúcich obchodných, priemyslových, profesionálnych a umeleckých predstaviteľov dosiahlo úspech bez závislosti na alkohole.

 Mnoho z tých, ktorí sú teraz triezvi v AA, priznáva, že používali „obchodné kontakty“ ako jednu z množstva výhovoriek pre pitie. Teraz, keď už nepijú, zisťujú, že toho môžu v skutočnosti dosiahnuť viac, než boli predtým navyknutí. Triezvosť sa pre nich nestala prekážkou pri ich schopnosti získať priateľov a vplyvných ľudí, ktorí môžu prispieť k ich ekonomickému úspechu.

 To však neznamená, že členovia AA sa zrazu vyhýbajú svojim priateľom alebo obchodným partnerom, ktorí pijú. Pokiaľ chce priateľ koktail alebo dva pred obedom, člen AA si obvykle dá nealkoholický nápoj, kávu alebo jeden z populárnych džúsov. Pokiaľ je člen AA pozvaný na koktailový večierok, ktorý sa usporadúva z obchodných dôvodov, nebude tu obvykle váhanie ohľadne účasti. Alkoholik zo skúsenosti vie, že väčšina ostatných hosťov sa stará o svoje vlastné pitie a nebude sa príliš starať o to, čo pije niekto iný.

 Zatiaľ čo začína byť pyšný na kvalitu a kvantitu práce, novoprichádzajúci člen AA obvykle zistí, že odmena u väčšiny druhov podnikania je stále založená na výkonnosti. To nebolo vždy zrejmé v dobe pitia. Alkoholik mohol byť teda  presvedčený, že kúzlo, vynaliezavosť a  spoločenskosť boli hlavým kľúčom k obchodnému úspechu.

Zatiaľ čo tieto kvality sú nepochybne nápomocné pre osobu, ktorá pije kontrolovaným spôsobom, nie sú postačujúce pre alkoholika, aj z toho dôvodu, že alkoholik, ktorý pije, je náchylný prikladať im ďaleko väčšiu dôležitosť, než si zaslúžia.

• Bude AA vhodné pre osobu, ktorá je skutočne „na dne“?

 Záznamy ukazujú, že AA je vhodné prakticky pre každého, kto skutočne chce prestať piť, bez ohľadu na to, aký je jeho ekonomický alebo sociálny pôvod. AA má dnes medzi svojimi členmi tých, ktorí boli v chudobných štvrtiach, vo väzení a v ostatných verejných inštitúciách.

 Stroskotanec nemá po príchode k AA nevýhodu. Základný problém, v dôsledku ktorého je jeho alebo jej život nezvládnuteľný, je zhodný s ústredným problémom každého ďalšieho člena AA.. Hodnota člena AA nie je posudzovaná na základe odevu, ktorý má na sebe, spôsobu, akým hovorí, alebo veľkosti ( či existencie ) zostatku bankového konta. Jediná vec, ktorá sa v AA počíta je to, či novoprichádzajúci skutočne chce alebo nechce prestať piť. Pokiaľ chce, bude vítaným. Je pravdepodobné, že aj ten najdrsnejší pijanský príbeh, ktorý bude nový člen schopný povedať, bude prekonaný prekvapivým počtom ľudí v skupine s podobným pozadím a s podobnými skúsenosťami.

• Vstúpia vôbec alkoholici, ktorí sú triezvi k AA?

 Väčšina mužov a žien sa obracia na AA, keď dospejú k najnižšiemu bodu svojej pijanskej kariéry. Ale to sa nestáva vždy. Celý rad ľudí vstúpilo do AA dlho potom, čo si dali to, o čom hovorili, že to je ich posledný pohár. Jeden človek, ktorý poznal, že alkohol nemôže kontroľovať, bol triezvy šesť alebo sedem rokov predtým než sa stal členom AA. Triezvosť presadzovaná samým sebou,  nebola pre neho príjemnou skúsenosťou. Narastajúce napätie a rad zmätkov k vôli menším problémom každodenného života, takmer viedli k ďalšiemu experimentovaniu s alkoholom, keď priateľ navrhol, že by malo byť zvážené AA. Od tejto doby je tento človek členom už veľa rokov a hovorí, že nie je možné porovnať šťastnú triezvosť súčasnosti so sebaľútosťou triezvosti včerajška.

 Ostatní potvrdzujú podobné skúsenosti. Zatiaľ čo vedia, že je možné zostať zachmúrený a triezvy po dlhé časové obdobie, hovoria, že je pre nich oveľa ľahšie radovať sa z triezvosti a posilňovať ju, keď sa stretávajú a pracujú s ostanými alkoholikmi v AA. Tak, ako väčšina ľudí si myslia, že nie je treba robiť veci zbytočne ťažkým spôsobom. Pri možnosti voľby byť triezvym s AA, alebo bez AA , si úmyselne volia AA.

 • Prečo sa AA zaujíma o problémových pijanov?

 Členovia AA majú sebecký záujem v ponúkaní pomocnej ruky ďalším alkoholikom, ktorí ešte nedosiahli triezvosti. Po prvé, poznajú zo skúsenosti, že tento typ práce, o ktorom sa obvykle referuje ako o „ práci na   dvanástich krokoch “ im pomáha zostať triezvymi. Vo svojom terajšom živote majú o to veľký a závažný záujem. Je veľmi pravdepodobné, že pripomenutie  ich vlastných skúseností  s alkoholom im pomáha vyhnúť sa prílišnej sebadôvere, ktorá môže viesť k opätovnému prepadnutiu alkoholu. Nech je už vysvetlenie akékoľvek, členovia AA, ktorí otvorene venujú  svoj čas a úsilie na pomoc ostatným alkoholikom, majú iba zriedkavo problém s udržaním svojej vlastnej triezvosti.

 Členovia AA sa snažia pomôcť problémovým pijanom aj z druhého dôvodu : dáva im to príležitosť vyrovnať svoj dlh voči tým, ktorí pomohli im. To  je jediná praktická cesta, ktorou môže byť dlh jednotlivca voči AA  splnený. Členovia AA vedia, že triezvosť sa nedá kúpiť a že si ju nemožno dlhodobo prenajať. Vedia tiež, že o nový spôsob života bez alkoholu stačí jednoducho požiadať, pokiaľ je tu poctivá túžba, ochotne zdieľaná s ostatnými, ktorých nasledujú.

 Tradične AA nikdy „ nezaujímajú “ členovia, nikdy neprehovárajú, aby sa niekto stal členom, a nikdy nežiadajú a neprijímajú finančné prostriedky z vonku.

 Spoločenstvo AA 

 Pokiaľ je novo prichádzajúci spokojný s tým, že je alkoholik, a že mu AA môže byť schopné pomôcť, potom obvykle vyvstane rad konkrétnych otázok o charaktere, štruktúre a histórii hnutia samotného. Tu sú niektoré z najtypickejších.

• Čo sú to anonymní alkoholici?

Existujú dve praktické cesty k popísaniu AA. Prvý je známy popis účelov a cieľov, ktorý sa objavil už skôr:

„Anonymní alkoholici sú spoločenstvo mužov a žien, ktorí spolu vzájomne zdieľajú svoje skúsenosti, silu a nádej o tom, že môžu vyriešiť svoj spoločný problém a pomôcť ostatným k uzdraveniu z alkoholizmu. Jedinou požiadavkou pre členstvo je túžba prestať piť. Členovia AA neplatia členské príspevky alebo poplatky za členstvo, naša organizácia je sebestačná prostredníctvom vlastného prispenia. AA nie sú spriaznení so žiadnou sektou, denomináciou, politickou organizáciou alebo inštitúciou, nechcú sa zapojiť do žiadnej kontraverzie, nepodporujú žiadne záležitosti ani nebojujú proti žiadnym záležitostiam. Našim primárnym cieľom je zostať triezvym a pomáhať ostatným alkoholikom dosiahnuť triezvosť.“

 „ Spoločným problémom “ je alkoholizmus. Muži a ženy, ktorí sa považujú za členov AA, sú a vždy budú alkoholici, i keď môžu mať aj ostatné závislosti. Oni konečne rozpoznali, že nie sú schopní zvládať alkohol v žiadnej forme, a preto sa mu teraz úplne vyhýbajú. Dôležitou vecou je to, že sa nesnažia vyriešiť tento problém ako taký. Oni tento problém otvárajú pred ostatnými alkoholikmi. Toto zdieľanie „skúseností, sily a nádeje“ sa zdá byť kľúčovým elementom, ktorý umožňuje, aby žili bez alkoholu, a vo väčšine prípadov, i bez toho, aby sa chceli napiť.

Druhý spôsob, ako popísať Anonymných alkoholikov je načrtnúť štruktúru spoločnosti. Číselne sa AA skladá z viacej než 2 000 000 mužov a žien v 141 krajinách. Títo ľudia sa stretávajú v miestnych skupinách, ktoré vo svojej veľkosti siahajú od hŕstky bývalých pijanov v niektorých lokalitách až po mnoho stoviek vo väčších komunitách.

 V husto zaľudnených metropolách môže byť rad sídliskových skupín, a každá z nich usporadúva svoje vlastné pravidelné stretnutia. Mnoho stretnutí AA je otvorených pre verejnosť, niektoré skupiny taktiež usporadúvajú „uzatvorené stretnutia“, kde sú členovia povzbudzovaní k tomu, aby diskutovali o problémoch, ktoré nemusia byť úplne chápané nealkoholikmi.

 Miestne skupiny sú jadrom spoločenstva AA. Ich otvorené stretnutia vítajú alkoholikov a ich rodiny v atmosfére priateľstva a pomoci. Po celom svete momentálne existuje viacej než 89 000 skupín, zahrňujúc stovky skupín v nemocniciach, vo väzniciach a v ostatných inštitúciach.

• Ako AA začali?

Anonymní alkoholici mali svoj začiatok v meste Akron v roku 1935, kedy občan mesta New Yorku, ktorý tu bol obchodne a bol úspešne triezvy po dobu dlhých rokov, vyhľadal iného alkoholika. Behom jeho niekoľkých mesiacov triezvosti občan z New Yorku zistil, že jeho túžba prestať piť klesala, keď sa snažil pomôcť ostatným opilcom, aby vytriezveli. V Akrone bol nasmerovaný na miestneho lekára, ktorý mal problémy s pitím. Pri spoločnej práci podnikateľ a lekár zistili, že ich schopnosť zostať triezvymi sa zdala tesne spojená s množstvom pomoci a povzbudenia, ktoré boli schopní odovzdať ostatným alkoholikom.

 Po štyri roky toto nové hnutie, bez mena a bez akejkoľvek organizačnej alebo popisnej literatúry, pomaly rástlo. Skupiny boli založené v Akrone, v New Yorku, v Clevelande a v niekoľkých ďalších centrách.

 V roku 1939  vydaním knihy Anonymní alkoholici, z ktorej spoločenstvo odvodilo svoje meno a vďaka pomoci mnoho nealkoholických priateľov začala spoločnosť priťahovať národnú a medzinárodnú pozornosť.

 V New Yorku bola otvorená servisná kancelária, aby odpovedala na tisíce otázok a žiadostí o literatúru, ktoré každoročne prichádzajú.

• Sú v AA nejaké pravidlá?

 Neprítomnosť pravidiel, stanov alebo ďalších nevyhnutností je jednou z unikátnych vlastností AA, ako u miestnej skupiny, a tak ako celosvetového spoločenstva. Neexistujú tu predpisy, ktoré by hovorili, že člen sa musí zúčastniť určitého počtu stretnutí za dané obdobie.

 Je pochopiteľné, že väčšina skupín má nepísanú tradíciu o tom, že ktokoľvek, kto ešte stále pije a je natoľko nespútaný, aby rušil stretnutie, môže byť požiadaný aby odišiel. Tá istá osoba bude vítaná naspäť kedykoľvek, pokiaľ nebude rušiť stretnutie. Medzitým sa členovia skupiny budú najviac snažiť priniesť triezvosť tejto osobe, pokiaľ bude mať úprimný záujem prestať piť.

• Koľko stojí členstvo v AA?

 Členstvo v AA nezahŕňa žiadne finančné povinnosti akéhokoľvek druhu. Program uzdravenia AA z alkoholizmu je k dispozícii pre každého, nech je to on ,či ona, bez peňazí alebo vlastniaci milióny.

 Väčšina miestnych skupín na stretnutiach „vyberá do klobúka“ na zaplatenie nákladov prenajatej miestnosti pre stretnutie a ďalšie výdaje s tým spojené, zahrňajúc kávu, sendviče, sladkosti alebo čohokoľvek iné, čo im je podávané.

 Vo veľkej väčšine skupín je časť takto zozbieraných peňazí dobrovoľne venovaná národným a medzinárodným službám AA. Tieto skupinové fondy sú používané výlučne pre služby, navrhnuté na pomoc novým a už ustanoveným skupinám a na šírenie informácií o programe uzdravenia AA pre „mnoho alkoholikov, ktorí o ňom ešte nevedia“.

 Dôležitou vecou ku zváženiu je to, že členstvo v AA nie je žiadnym spôsobom závislé na finančnej podpore spoločenstva. Mnoho skupín AA má v skutočnosti prísne obmedzenia na výšku čiastky, ktorou môže ktorýkoľvek člen prispieť. AA je úplne sebestačné a žiadne vonkajšie príspevky sa neprijímajú.

• Kto riadi AA?

 AA nemá úradníkov alebo výkonných pracovníkov, ktorí majú výkonnú moc alebo autoritu nad spoločenstvom. V AA neexistuje „vláda“. Je však zrejmé, že i v neformálnej organizácii musia byť vykonávané určité práce. V miestnych skupinách musí napríklad niekto zariadiť vhodné miesto na stretnutie, toto stretnutie musí mať určený dátum a pripravený program, musí byť zaistené vhodné miesto na stretnutia, tieto stretnutia musia mať určený dátum a pripravený program, musí byť zabezpečené podávanie kávy a občerstvenia, čo veľmi prispieva k atmosfére neformálneho kamarátstva pri stretnutiach AA. Mnoho skupín taktiež považuje za múdre prideliť niekomu zodpovednosť za zaistenie kontaktov v oblasti národného a medzinárodného rozvoja AA.

 Keď je miestna skupina prvý raz ustanovená, tí ktorí zaisťujú tieto úlohy, ich prevezmú sami ako také a jednajú neformálne pri službe v tejto skupine. Tak rýchlo, ako to je len možné, sú však tieto povinnosti na základe volieb rotované na ostatných v skupine na  určité časové obdobie. Typická skupina AA môže mať predsedu, tajomníka, programový výbor, stravovací výbor, pokladníka a zástupcu pre všeobecné služby, ktorý jedná v mene skupiny na regionálnych alebo oblastných stretnutiach. Novoprichádzajúci, ktorí majú za sebou primerané obdobie triezvosti, sú podnecovaní, aby sa podieľali na zaisťovaní povinnosti skupiny.

 Na národnej a medzinárodnej úrovni musia byť taktiež vykonávané určité práce. Musí byť napísaná a vytlačená literatúra, ktorá musí byť distribuovaná skupinám a jednotlivcom, ktorí o ňu žiadajú. Musia byť zodpovedané otázky ako nových, tak i existujúcich skupín. Musia byť vybavené individuálne požiadavky o informácie o AA a o ich programe uzdravenia z alkoholizmu. Pomoc a informácie musia byť poskytované lekárom, duchovným, podnikateľom a riaditeľom rôznych inštitúcií. Musia byť vytvorené dobré vzťahy s verejnosťou a udržované pri jednaní s tlačou, rozhlasom, televíziou, filmom a ostatnými médiami v oblasti komunikácie.

 Po zabezpečení riadneho rozvoja AA založili začínajúci členovia spoločnosti, spolu s nealkoholickými priateľmi, doporučujúcu radu, teraz známu ako Výbor všeobecných služieb Anonymných alkoholikov (General Service Board of Alcoholics Anonymous). Tento výbor

 slúži ako opatrovník tradícii a celkových služieb AA a preberá zodpovednosť za normy služieb Kancelárie všeobecných služieb (General Servise Office of AA) v  New Yorku.
Spojenie medzi výborom a skupinami AA v Spojených štátoch amerických a v Kanade zaisťuje Konferencia všeobecných služieb AA (AA General Servise Conference). Konferencia, skladajúca sa z 91 delegátov z oblastí AA, z 21 dôverníkov vo výbore, z pracovníkov Kancelárie všeobecných služieb, a z ďalších ľudí, sa stretáva každoročne po dobu niekoľkých dní. Konferencia je výlučne konzultačná servisná agentúra. Nemá autoritu k regulovaniu alebo riadeniu spoločenstva.

 Odpoveď na otázku „Kto riadi AA?“ je to, že spoločnosť je unikátne demokratické hnutie, ktoré nemá centrálnu vládu a iba minimum formálneho organizovania.

• Je AA náboženskou spoločnosťou?

 AA nie sú náboženskou spoločnosťou, pretože nevyžadujú žiadnu určitú náboženskú vieru ako podmienku členstva. Aj  keď sú AA podporovaní a schválení mnohými vedúcimi náboženskými predstaviteľmi, nie sú spojení so žiadnou organizáciou alebo sektou. Medzi členmi AA sú katolíci, protestanti, židia, členovia ďalších veľkých náboženských skupín, agnostici i ateisti.

 Program uzdravenia AA z alkoholizmu je nepopierateľne založený na prijatí istých duchovných hodnôt. Každý člen si môže vykladať tieto hodnoty tak, ako to považuje za najlepšie, alebo o nich nemusí vôbec uvažovať.

 Väčšina členov už predtým, než sa obrátila na AA, priznala, že nedokážu ovládať svoje pitie. Alkohol sa stal väčšou mocou, než boli oni a oni tieto podmienky prijali. AA navrhuje pre dosiahnutie a udržanie triezvosti, aby alkoholici akceptovali a záviseli od inej moci, uznanej ako väčšia než oni sami. Niektorí alkoholici si volia to, že budú uznávať za moc väčšiu než oni sami skupinu AA, pre mnoho ostatných je touto mocou Boh – tak ako ho oni, jednotlivo, chápu, a ostatní sa spoliehajú na úplne iné koncepcie vyššej moci.

 Niektorí alkoholici, keď sa prvýkrát obracajú na AA, majú určité výhrady ohľadne prijatia akejkoľvek koncepcie moci, ktorá je vyššia, než oni sami. Skúsenosti ukazujú, že pokiaľ si uchovajú otvorenú myseľ ohľadne tohto predmetu, a budú naďalej dochádzať na stretnutia AA, nebude pre nich príliš ťažké nájsť v priebehu určitej doby prijateľné riešenie tohto typicky osobného problému.

• Je AA protialkoholickým hnutím?

 Nie. AA nemá vzťah k protialkoholickým hnutiam. AA „ ani nepodporuje, ani neoponuje žiadnym záležitostiam“. Táto fráza zo široko prijatého zobrazenia spoločnosti prirodzene platí na otázku takzvaných protialkoholických hnutí. Alkoholik, ktorý sa stal triezvym a pokúša sa dodržiavať AA program uzdravenia, má k alkoholu prístup, ktorý možno prirovnať k prístupu toho, kto trpí sennou nádchou, alergiou na peľ.

 Zatiaľ čo mnoho členov AA si je vedomých toho, že alkohol môže byť v poriadku pre väčšinu ľudí, vedia, že pre nich je jedom. Priemerný člen AA nemá túžbu pripraviť kohokoľvek o niečo, čo je, pokiaľ je s tým správne narábané, je zdrojom potešenia. Členovia AA iba priznávajú, že oni osobne nedokážu alkohol zvládať.

• Je v AA mnoho žien alkoholičiek?

 Počet žien, ktoré v AA nachádzajú pomoc pre svoje problémy s pitím, vzrastá každým dňom. Zhruba jedna tretina súčasných členov sú ženy, medzi novoprichádzajúcimi ich pomer stále vzrastá. Tak ako muži v spoločenstve i ženy zastupujú každé sociálne pozadie a spôsob pitia. Zdá sa, že existuje všeobecná mienka, že ženy alkoholičky čelia špeciálnym problémom. Pretože spoločnosť má tendenciu aplikovať iné formy na chovanie žien, niektoré ženy môžu mať pocit, že ich nekontrolované požívanie alkoholu nesie so sebou väčšie znamenie hanby. AA nerobí rozlišovanie tohto typu. Žena alkoholička, nech je už akéhokoľvek veku, sociálneho postavenia, finančného stavu a vzdelania, môže, tak ako jej mužský protipól, nájsť v AA porozumenie a pomoc. V rámci organizácie miestnej skupiny hrajú ženy, ktoré sú členkami AA, rovnako dôležitú úlohu ako muži.

• Je v AA veľa mladých ľudí?

 Jedným z najpovzbudivejších trendov v raste AA je fakt, že stále viacej mladých mužov a žien je priťahovaných do programu predtým než je dôsledkom ich problémového pitia úplná katastrofa. Teraz, keď je progresívny charakter alkoholizmu lepšie chápaný, títo mladí ľudia rozoznávajú, že pokiaľ je človek alkoholikom, najlepší čas na zastavenie choroby je v jej rannom štádiu. V prvých dňoch hnutia sa bežne myslelo, že jedinými logickými kandidátmi pre AA boli muži a ženy, ktorí stratili zamestnanie, spadli na šikmú plochu, úplne narušili svoj rodinný život alebo sa inak izolovali od normálnych sociálnych  vzťahov po mnoho rokov. Dnes je mnoho mladých ľudí, ktorí sa obracajú na AA, vo veku medzi dvadsať a tridsať rokov. Niektorí nemajú ešte ani dvadsať. Väčšina z nich ešte stále má svoje zamestnanie a rodiny. Mnoho z nich ešte nikdy nebolo vo väzení alebo v iných inštitúciách. Ale je im jasné, čo ich čaká. Uvedomujú si, že sú alkoholici a nevidia žiadny zmysel v tom, aby nechali alkoholizmus a jeho katastrofálne následky nechať prebehnúť až do konca. Ich potreba uzdravenia je rovnako závažná, ako u starších mužov a žien, ktorí nemali príležitosť, aby sa obrátili na AA v dobe svojej mladosti. Len čo sú členmi AA, mladí i starší ľudia si iba zriedkavo uvedomujú svoj vekový rozdiel. V AA začínajú obidve skupiny nový život od rovnakého míľnika – ich posledného pohára.

 Skupinové stretnutia 

 Miestne skupinové stretnutie je centrom a srdcom spoločenstva AA. Je to mnoho spôsobmi unikátny typ zhromaždenia, taký, ktorý sa zrejme bude zdať novoprichádzajúcemu zvláštny. Otázky a odpovede, ktoré nasledujú, naznačujú ako stretnutie AA funguje a ako novoprichádzajúci zapadajú do celkového obrazu skupiny.

• Ako človek vstúpi do AA?

 Nikto „ nevstupuje “ k AA v obvyklom zmysle slova. Nemusí sa vyplňovať žiadna členská prihláška. V skutočnosti veľa skupín ani nevedie členské záznamy. Nie sú tu vstupné poplatky, členské príspevky, ani  uložené žiadne dane akéhokoľvek druhu.

 Väčšina ľudí sa dostáva do styku s AA jednoducho tým, že sa zúčastní stretnutia miestnej skupiny. Ich uvedenie k AA môže prebehnúť jedným z niekoľkých spôsobov. Tým, že v ich pití dospeli k okamžiku, keď chceli úprimne prestať a mohli sa dostať do kontaktu s AA dobrovoľne. Iní mohli zavolať miestnu kanceláriu AA uvedenú v telefónnom zozname alebo mohli napísať na kanceláriu všeobecných služieb ( General Service Office), Box 459 Grand Central Staion, New York , NY 10163, U.S.A.

 Iní mohli byť privedení k skupine AA priateľom, príbuzným, lekárom alebo duchovným poradcom.

 Novoprichádzajúci má v AA obvykle možnosť hovoriť s jedným alebo viacerými členmi ešte predtým ako sa zúčastnia prvého stretnutia. To poskytuje príležitosť, aby sa dozvedel o tom, ako AA týmto ľuďom pomohli. Začiatočník alebo začiatočníčka tu dostane fakty o alkoholizme a o AA, ktoré jemu alebo jej pomôžu určiť, či sú úprimne pripravení vzdať sa alkoholu. Jedinou požiadavkou pre členstvo je túžba prestať piť.

 V AA neexistuje nábor nových členov. Pokiaľ sa po účasti na niekoľkých stretnutiach novo- prichádzajúci rozhodne , že AA nie je pre neho alebo pre ňu, nikto ho nebude prehovárať v pokračovaniu v účasti. Môže tu byť doporučenie k zachovaniu otvorenej mysle o tejto otázke. Ale nikto v AA sa nebude snažiť urobiť rozhodnutie za novoprichádzajúceho. Iba alkoholik, ktorého sa to dotýka, môže odpovedať na otázku „ Potrebujem Anonymných alkoholikov?“

• Čo je to „otvorené“ stretnutie?

 Otvorené stretnutie AA je skupinové stretnutie, ktorého sa môže zúčastniť každý člen komunity, či je to alkoholik alebo nie. Jedinou povinnosťou je neodhaľovať mená členov AA mimo stretnutia.

 Typické  otvorené  stretnutie bude mať obvykle „ vedúceho “ a ostatných prednášajúcich. Vedúci zahajuje a ukončuje stretnutie a predstavuje každého, kto bude hovoriť. Tými sú na otvorených stretnutiach prevažne členovia AA. Každý z nich môže postupne odhaliť nejaké individuálne pijanské zážitky, ktoré ho priviedli k vstupu k AA. Prednášajúci môže tiež uviesť svoj výklad programu uzdravenia a naznačiť, čo pre neho, pre ňu osobne triezvosť znamená. Všetky vyjadrené názory sú čisto osobné, pretože všetci členovia AA hovoria iba sami za seba.

 Väčšinou otvorených stretnutí končí spoločenskou časťou, pri ktorej sa podáva káva, nealkoholické nápoje, zákusky alebo sušienky.

• Čo je to „uzavreté“ stretnutie?

 Uzavreté stretnutie je vyhradené pre členov miestnej skupiny alebo členov z ostatných skupín, ktorí sú na návšteve. Účelom uzavretého stretnutia je dať členom príležitosť diskutovať o určitých fázach ich problémov s alkoholom, ktorému môžu najlepšie rozumieť iba ostatní alkoholici.

 Tieto stretnutia sa obvykle uskutočňujú s maximálnou neformálnosťou a všetci členovia sú povzbudzovaní k tomu, aby sa zúčastnili diskusie. Uzavreté stretnutia sú obzvlášť hodnotné pre novoprichádzajúcich, pretože im poskytujú príležitosť klásť otázky, ktoré ich môžu ako    „ začiatočníkov “ trápiť a získať prospech zo skúsenosti „ starších “ členov s programom uzdravovania. 

• Môžu priviesť príbuzných alebo priateľov na stretnutia AA?

 Vo väčšine miest je ktokoľvek, či je už členom alebo nie, vítaný na otvorených stretnutiach AA.× Osobitne novoprichádzajúci sú vyzývaní, aby so sebou na stretnutia brali ženy či mužov alebo priateľov, pretože ich porozumenie uzdravovaciemu programu môže byť dôležitým faktorom pri pomoci alkoholikovi k dosiahnutiu triezvosti. Mnoho manželiek a manželov sa zúčastňujú stretnutí rovnako často ako ich partneri a hrajú aktívnu úlohu v spoločenskej činnosti miestnej skupiny. 

(Je treba si pripomenúť, že „ uzavreté “ stretnutia sú tradične vyhradené iba pre alkoholikov.)

 Konzultujte miestnu skupinu vzhľadom k miestnym zvykom. 

• Ako často musia členovia AA dochádzať na stretnutia?

 

Abrahám Lincoln raz dostal otázku, ako dlhé nohy by mal mať muž ? Jeho klasická odpoveď znela „ Dostatočne dlhé na to, aby dosiahli na zem.“

 Členovia AA nemusia dochádzať na žiadny určitý počet stretnutí v danom období. Je to čisto záležitosť toho, čomu dáva jednotlivec prednosť a čo potrebuje. Väčšina členov dochádza na stretnutia aspoň raz do týždňa. Majú pocit, že je to dostatočné na uspokojenie ich osobnej potreby kontaktu s programom prostredníctvom miestnej skupiny. Ostatní chodia na stretnutia takmer každý večer v oblastiach, kde takéto možnosti existujú. Iní členovia môžu byť po relatívne dlhé obdobia bez účasti na stretnutiach.

 Priateľské povzbudenie : „ choďte na stretnutia “, ktoré novoprichádzajúci tak často počujú je založené na skúsenostiach veľkej väčšiny členov AA, ktorí zisťujú, že kvalita ich triezvosti trpí, keď sa po dlhšiu dobu nezúčastnia na stretnutiach. Mnoho z nich zo skúsenosti vie, že keď neprídu na stretnutia, že sa môžu opiť , a že pokiaľ chodia na stretnutia pravidelne, zdá sa, že nemajú žiadne ťažkosti s tým, aby zostali triezvi.

• Musia členovia AA dochádzať na stretnutia do konca svojho života?

 Nie je to nevyhnutné, ale ako poznamenal jeden z členov „ Väčšina z nás to chce a niektorí z nás to potrebujú.“

 Väčšina alkoholikov nemá rád, keď sa im rozpráva, že musia niečo robiť po dlhú dobu. Na prvý pohľad sa môže zdať, že perspektíva nutnosti dochádzať na stretnutia AA roky a roky v dohľadnej budúcnosti, je značnou záťažou.

 Odpoveďou je znova to, že v AA nemusí nikto robiť nič, pokiaľ nechce. Vždy tu existuje možnosť medzi robením a nerobením niečoho, vrátane kritickej voľby toho, či hľadať alebo nehľadať triezvosť prostredníctvom AA.

 Hlavný dôvod, k vôli ktorému sa alkoholik zúčastňuje na stretnutiach skupiny AA je to, aby získal pomoc pri tom,  aby zostal triezvy dnes – nie zajtra, alebo na budúci týždeň, alebo za desať rokov. Dnešok, okamžitá prítomnosť, je jediné obdobie v živote, s ktorým môžu AA niečo urobiť. AA si nerobia starosť so zajtrajškom alebo so „ zostatkom ich života “. Pre nich je dôležitou vecou zostať triezvymi teraz. O budúcnosť sa postarajú, keď táto budúcnosť nastane.

 Takže členovia AA, ktorí chcú urobiť všetko možné preto, aby dnes zostali triezvymi, budú pravdepodobne dochádzať na stretnutia. Ale dochádzka bude vždy na základe starosti o súčasnú triezvosť. Pokiaľ je prístup k AA postavený na tomto základe, žiadna činnosť vrátane dochádzania na stretnutia, nemôže nikdy pripomínať dlhodobú povinnosť.

• Ako si dokážem nájsť čas na stretnutia AA, na prácu s druhými alkoholikmi a na ostatnú činnosť  AA? 

Počas našich pijanských dní väčšina z nás nejakým spôsobom dokázala minimalizovať dôležitosť času, pretože tu bol alkohol, ktorý bolo potrebné vypiť. Aj napriek tomu je novoprichádzajúci k AA niekedy ohromený tým, keď sa dozvie, že jeho triezvosť tiež bude klásť nejaké požiadavky na čas. Pokiaľ je začiatočník typickým alkoholikom , bude mať snahu rýchlo dobehnúť „ stratený čas “, horlivo pracovať v zamestnaní, s potešením sa venovať novému životu v rodine, ktorú dlhú dobu zanedbával, venovať čas cirkevným alebo občianskym záležitostiam. Na čo iné je triezvosť, môže sa naraz pýtať nový člen, než na prežívanie plného, normálneho života vo veľkom ?

 

AA nie je niečo, čo sa dá užívať ako tabletky. Skúsenosti tých, ktorí boli úspešní v programe uzdravenia stoja za zváženie. Takmer bez výnimky sú to tí  muži a ženy, ktorí nachádzajú svoju najviac upokojujúcu triezvosť tým, že pravidelne dochádzajú na pravidelné stretnutia a nikdy sa nezdráhajú pracovať s ostatnými alkoholikmi, ktorí hľadajú pomoc a viac ako iba bežne sa zaujímajú o ostatnú činnosť skupiny. Sú to muži a ženy, ktorí si realisticky a úprimne predstavujú bezcieľne hodiny strávené v baroch, dni, ktoré neboli v práci, zníženú výkonnosť a výčitky svedomia sprevádzajúce opicu nasledujúceho dňa.

 V porovnaní s týmito spomienkami sú hodiny strávené pri vytváraní a posilňovaní ich triezvosti  v skutočnosti iba malou cenou, ktorú je potrebné zaplatiť.

• Môžu novo prichádzajúci vstúpiť do AA mimo svoju vlastnú komunitu?

 Táto otázka je niekedy nanesená osobami, ktoré majú plne legitímne dôvody preto, aby nechceli riskovať identifikáciu ako alkoholici kýmkoľvek z ich susedov. Môžu mať napríklad zamestnávateľov, ktorí vôbec nepoznajú program AA a sú potenciálne nepriateľskí voči komukoľvek, kto si prizná existenciu problému s pitím. Títo ľudia si môžu nesmierne priať spojiť sa s AA ako k prostriedku  na získanie a udržanie triezvosti. Môžu sa však zdráhať obrátiť sa na skupinu v ich vlastnej komunite. 

Odpoveď na túto otázku spočíva v tom, že človek môže vstúpiť do skupiny kdekoľvek podľa svojho výberu. Je zrejmé, že výhodnejšie je vstúpiť do najbližšej skupiny. Môže to byť tiež najpríjemnejší prístup k problémom tohto jednotlivca. Človek, ktorý sa obráti na AA so žiadosťou o pomoc je obvykle, ale nie je to tak vždy, dobre známy ako opilec. Dobrá správa o triezvosti tohto človeka sa tiež nevyhnutne skôr alebo neskôr roznesie. Iba málo zamestnávateľov alebo susedov bude odsudzovať zdroj triezvosti ich zamestnanca alebo suseda, či je v miestnej skupine alebo v skupine, ktorá sídli  80 km odtiaľ. Iba málo ľudí je dnes prepustených z práce, alebo sú spoločensky ignorovaní za to, že sú triezvi. Pokiaľ sú skúsenosti mnoho tisíc členov AA spoľahlivým návodom, najlepším prístupom pre novoprichádzajúceho je hľadať pomoc v najbližšej skupine skôr, ako si začne robiť starosti o reakciu ostatných.

  

• Ak prídem k AA, nebude mi chýbať veľa priateľov a  zábavy?

 

Najlepšou odpoveďou na túto otázku sú skúsenosti státisícov mužov a žien, ktorí prišli k AA. Ich skúsenosti sú všeobecne také, že sa netešili zo skutočného priateľstva alebo radosti do tej doby, dokiaľ nevstúpili k AA. Ich uhoľ pohľadu sa na obidve otázky zmenil. Mnoho alkoholikov objaví, že ich najlepší priatelia sú potešení tým, keď vidia ako čelia skutočnosti, že nedokážu ovládať alkohol. Nikto nechce vidieť priateľa, ktorý pokračuje vo vlastnom zraňovaní. Prirodzene je dôležité rozlišovať medzi priateľstvom a bežnou známosťou z baru. Je pravdepodobné, že alkoholik bude mať mnoho známych , kde mu môže ich družné veselie načas chýbať. Ale ich miesto prevezmú stovky členov AA, s ktorými sa novoprichádzajúci stretá, muži a ženy, ktorí mu ponúknu chápajúce prijatie a pomoc pri neustálom udržiavaní triezvosti.

 

Iba málo členov AA by vymenilo veselosť, ktorá vychádza z triezvosti za to, čo sa im zdalo byť veselé v dobe, keď ešte pili.

 

 Program uzdravovania 

  „ Dvanásť krokov “ je základom programu osobného uzdravenia z alkoholizmu. Nie sú to abstraktné teórie , sú založené na skúsenostiach na základe skúšok a omylov predošlých členov AA. Popisujú prístupy a činnosti, o ktorých títo členovia veria, že boli dôležité pri pomoci k dosiahnutiu triezvosti. Prijatie „ Dvanástich krokov “ nie je v žiadnom zmysle povinné.

 Skúsenosti však naznačujú, že členovia, ktorí vynaložia úprimné úsilie  dodržiavať tieto kroky a aplikovať ich v každodennom živote, väčšinou získajú v AA ďaleko viacej, ako tí členovia, ktorí ich berú iba zbežne. Bolo povedané, že je prakticky nemožné dodržiavať všetky kroky doslova a každodenne. Zatiaľ to môže byť pravda v tom zmysle, že Dvanásť krokov predstavuje prístup k životu, ktorý je pre väčšinu alkoholikov celkom nový, mnoho členov má pocit, že kroky sú praktickou nevyhnutnosťou pokiaľ si chcú udržať svoju triezvosť.

    Tu je text Dvanástich krokov, ktoré sa po prvýkrát objavili v knihe Anonymní Alkoholici,  v knihe skúseností AA : 

 1.      Priznali sme svoju bezmocnosť nad alkoholom - naše životy sa stali neovládateľné.

 

 2.      Dospeli sme k viere, že len Sila väčšia ako naša obnoví naše duševné zdravie.

 3.      Rozhodli sme sa odovzdať svoju vôľu a svoj život do starostlivosti Boha tak, ako ho my chápeme.

 4.      Urobili sme dôkladnú a nebojácnu morálnu inventúru samých seba.

 5.      Priznali sme Bohu, samým sebe a inej ľudskej bytosti presnú povahu svojich chýb.

 6.      Boli sme prístupní tomu, aby Boh odstránil všetky naše charakterové chyby.

 7.      Pokorne sme ho požiadali, aby odstránil naše nedostatky.

 8.      Spísali sme zoznam ľudí, ktorým sme ublížili a boli sme ochotní to napraviť.

 9.      Urobili sme priamu nápravu vo všetkých prípadoch, v ktorých to bolo možné, okrem prípadov, keď by naše konanie im alebo iným ublížilo.

 10.  Pokračovali sme v našej osobnej inventúre a keď sme urobili chybu, ihneď sme sa priznali.

 11.  Pomocou modlitby a meditácie sme zdokonaľovali svoj vedomý styk s Bohom tak, ako ho my chápeme a prosili sme ho len o to, aby sme spoznali jeho vôľu a mali silu ju uskutočniť.

 12.  Výsledkom týchto krokov bolo, že sme sa duchovne prebudili a usilovali sme sa odovzdávať toto posolstvo ostatným alkoholikom a uplatňovať tieto princípy vo všetkých našich záležitostiach.

 • Čo je „Dvanásť tradícií“?

„ Dvanásť tradícií “ sú doporučené princípy, ktoré zabezpečujú prežitie a rast tisícok skupín AA tvoriacich spoločenstvo AA. Tieto tradície sú založené na skúsenostiach samotných skupín v priebehu prvých kritických rokov AA.

Tradície sú dôležité tak pre dlhoročných členov , ako aj pre novo prichádzajúcich  ako pripomienka skutočných základov AA ako spoločenstva mužov a žien, ktorých hlavný záujem je udržať si vlastnú triezvosť a pomáhať ostatným k dosiahnutiu triezvosti :

1.      Naše spoločné dobro je prvoradé. Naše osobné uzdravenie závisí od jednoty spoločenstva AA.

2.       Na dosiahnutie cieľa nášho spoločenstva je tu len jedna autorita - milujúci Boh, tak ako sa môže prejaviť vo svedomí celej skupiny. Naši vodcovia sú len dôveryhodnými služobníkmi spoločenstva , ktorí nám nevládnu.

3.       Jedinou podmienkou členstva spoločenstva je túžba prestať piť.

4.       Každá skupina by mala byť samostatná, okrem prípadov, ktoré ovplyvňujú aj iné skupiny AA, alebo spoločenstva AA ako celok.

5.      Každá skupina má len jeden cieľ - prinášať toto posolstvo alkoholikovi, ktorí ešte stále trpí.

6.       Skupina AA by sa nikdy nemala hlásiť k nijakému podobnému zariadeniu, ani ho finančne podporovať, alebo mu prepožičiavať meno AA, pretože problémy prestíže, peňazí a majetku nás vzďaľujú od nášho prvoradého cieľa.

7.       Každá skupina AA by mala byť úplne sebestačná a odmietať akékoľvek príspevky zvonku.

8.       AA by malo zostať neprofesionálne, ale strediská našich služieb môžu zamestnávať odborníkov.

9.       AA ako také by nikdy nemalo byť organizované, ale môže vytvárať služobné predpisy a výbory, ktoré sú  priamo zodpovedné tým, ktorým slúžia.

10.   AA nezaujíma stanovisko k nijakým problémom mimo spoločenstva. Meno AA by sa nikdy nemalo zaťahovať do verejných sporov.

11.  Naše vzťahy k verejnosti sú založené na príťažlivosti programu AA a nie na reklame. V rozhlase a v tlači musíme vždy zachovávať osobnú anonymitu.

12.   Anonymita tvorí duchovnú podstatu všetkých našich tradícií a pripomína  nám nadriadenosť princípov nad osobnosťami.

• Čo je to „pošmyknutie“?

Muži alebo ženy, ktorí sú triezvi prostredníctvom AA, sa občas opijú. V AA je recidíva tohto druhu bežne známa pod pojmom  „ pošmyknutie “. Môže sa to stať v priebehu niekoľkých prvých týždňov alebo mesiacov triezvosti, i vtedy, čo je alkoholik triezvy po dobu viacerých rokov.

Temer všetci členovia AA, ktorí prešli touto skúsenosťou, hovoria, že pošmyknutia môžu byť zaradené k špecifickým prípadom. Oni úmyselne zabudli, že si priznali, že boli alkoholici a stali sa až príliš dôverčiví voči ich schopnostiam zvládnuť alkohol,  nezúčastňovali sa stretnutí AA, čím prerušili neformálne spojenie s ostatnými členmi AA, alebo sa príliš zapojili do obchodných , či sociálnych záležitostí a zabudli na dôležitosť toho, aby zostali triezvi. Alebo sa nechali unaviť a boli zaskočení, keď ich morálne a citové schopnosti obrany boli na nízkej úrovni.

Inými slovami, väčšina „ pošmyknutí “ sa jednoducho nestane sama z ničoho nič.

• Má AA základnú „učebnicu“?

Spoločenstvo  má štyri knihy, ktoré sú všeobecne akceptované ako „ učebnice “. Prvou je Anonymní alkoholici, tiež známa ako „ Modrá kniha “, ktorá bola pôvodne vydaná v roku 1939, revidovaná v roku 1955 a 1976. Zaznamenáva osobné príbehy 42 typických problémových pijanov, ktorí po prvý raz dosiahli stabilnú triezvosť prostredníctvom AA. Kniha tiež zaznamenáva doporučené kroky a zásady, o ktorých predošlí členovia verili, že  napomohli ich schopnosti prekonať nutkanie piť.

Druhá kniha je Dvanásť krokov a Dvanásť Tradícií, ktorá bola vydaná v roku 1953. Napísal ju Bill W spoluzakladateľ AA a je to výklad princípov, ktoré zabezpečili doterajšie prežívanie jednotlivcov a skupín v rámci AA.

Tretia kniha , Anonymní alkoholici dospievajú, vydaná v roku 1957 je stručnou históriou prvých dvadsiatich rokov spoločenstva.

Štvrtá kniha je  Ako to vidí Bill ( pôvodne nazvaná AA spôsob života, čítanka od Billa ). Toto je výber prác, ktoré napísal Bill W.

Tieto knihy môžu byť zakúpené prostredníctvom miestnych skupín AA, alebo môžu byť objednané priamo u Anonymných alkoholikov :

 Združenie služieb AA na Slovensku

Kancelária služieb AA

pri Misijnom dome

Kalvária 3

949 01 Nitra

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

• Čo je to „24 hodinový program“? 

„ 24 hodinový program “ je fráza používaná k popísaniu základného princípu AA k prístupu AA k problému ako zostať triezvym. Členovia AA sa nikdy nezriekajú alkoholu na celý život, nikdy neprisahajú, že sa už „ zajtra “ nenapijú. V čase, keď sa obrátili na AA o pomoc, už zistili, že bez ohľadu na to, ako úprimní pri tom, keď sľubovali, že sa „v budúcnosti “ budú  zdržiavať  alkoholu, akosi na túto prísahu zabudli a opili sa. Nutkanie piť sa ukázalo silnejšie ako tie najlepšie úmysly nepiť.

 

Člen AA si uvedomuje, že najväčším problémom je zostať triezvym teraz.! Súčasných 24 hodín je jediné obdobie, keď AA môže ohľadne  pitia niečo urobiť. Včerajšok je preč. Zajtrajšok nikdy nepríde. „ Ale dnes “, hovorí AA „ dnes sa nenapijem. Môžem mať nutkanie napiť sa zajtra – a možno sa napijem. Ale zajtrajšok je niečo, o čom si budem robiť starosti, až príde. Môj veľký problém je nenapiť sa v priebehu týchto „ 24 hodín “.

 Spolu s 24 hodinovým programom AA zdôrazňuje dôležitosť troch sloganov : „ To chce pokoj “, „ Ži a nechaj žiť “ a  „ Najdôležitejšie veci robiť najskôr “. Tým, že  člen AA si urobí tieto slogany základnou súčasťou svojho  prístupu k problémom každodenného života, podstatne pomôže svojej snahe žiť úspešne bez alkoholu.

• Čo je to AA Grapevine? 

 Grapevine je mesačník do vrecka, ktorý je vydávaný pre členov a priateľov, ktorí hľadajú ďalšie skúsenosti AA. Tento jediný medzinárodný časopis spoločenstva AA je vydávaný kolektívom zloženým iba z členov AA. 

Jednotlivé výtlačky časopisu sú obvykle k dispozícii každý mesiac na stretnutiach skupín, ale väčšina skupín dáva prednosť tomu, aby dostávala svoje výtlačky na základe predplatného. V USA je cena ročného predplatného 12 dolárov, v Kanade 14 dolárov a jednotlivé výtlačky stoja 1,25 dolára.

 Združenie pre služby AA na Slovensku vydáva  prostredníctvom redakcie časopis PRAMEŇ, ktorý vychádza od apríla rok 2002, vychádza štvrťročne.

• Prečo sa zdá, že AA pre niektorých ľudí nefunguje?

 Odpoveď je v tom, že AA bude fungovať iba pre tých členov, ktorí si priznajú že sú alkoholici, ktorí chcú úprimne prestať piť, a ktorí sú schopní mať tieto skutočnosti neustále na mysli. 

AA obvykle nefunguje pre mužov a ženy, ktorí majú výhrady voči tomu, či sú alebo nie sú alkoholici, alebo sa držia nádeje, že raz zase budú môcť normálne piť.

 

Väčšina lekárskych autorít hovorí, že žiadny alkoholik nemôže už nikdy normálne piť. Alkoholik si to musí priznať a prijať túto základnú skutočnosť. S týmto priznaním a prijatím, musí byť spojená túžba prestať piť.

 Niektorí ľudia potom, čo sú nejaký čas v AA triezvy majú tendenciu zabúdať na to, že sú alkoholici so všetkým tým, čo táto diagnóza implikuje. Ich triezvosť ich robí až príliš seba dôverčivými  a rozhodnú sa znovu experimentovať s alkoholom. Výsledky takýchto experimentov sú pre alkoholika celkom predpovedateľné . Ich pitie sa  nevyhnutne stane progresívne horším. 

 Otázky novo prichádzajúcich 

 

AA má iba jediný primárny účel, hoci môže byť nepriamo zodpovedné za ostatné výhody. Nasledujúce otázky sú občas predkladané novo prichádzajúcimi do spoločenstva.

 

• Pomôže mi AA finančne?

 

Mnoho alkoholikov, do doby, keď sa obrátia na AA o pomoc s ich problémom pitia si tiež nakopilo podstatné finančné ťažkosti. Nie je neprirodzené, že niektorí z nich prechovávajú nádej, že im AA bude môcť určitým spôsobom pomôcť s ich najťaživejšími finančnými povinnosťami.

 

Veľmi rýchlo na začiatku existencie AA ako spoločenstva bolo objavené, že peniaze , či ich nedostatok nemajú nič spoločného so schopnosťou dosiahnuť triezvosť a nájsť jemu alebo jej východisko z mnoho problémov, ktoré boli skomplikované nadmerným užívaním alkoholu.

 

Neprítomnosť peňazí – aj s ťažkým bremenom dlhov – sa nezdá byť prekážkou pre alkoholika, ktorý sa chce poctivo a úprimne čeliť skutočnostiam života bez alkoholu. Akonáhle je vyriešený veľký problém týkajúci sa alkoholu, zdá sa, že ostatné problémy vrátane tých, ktoré sa dotýkajú financií, sa tiež vyriešia. Niektorí členovia AA uskutočnili senzačné finančné návraty do predchádzajúceho postavenia v relatívne krátkej dobe. Pre ostatných bola cesta tvrdá a ťažká. Základná odpoveď na túto otázku je v tom, že AA existuje iba k jednému účelu a tento účel sa žiadnym spôsobom nevzťahuje k hmotnej prosperite alebo k jej nedostatku. Neexistuje nič, čo by bránilo ktorémukoľvek členovi skupiny materiálne podporiť novo prichádzajúcich jedlom, súpravou odevov alebo hotovostnou pôžičkou. Toto je otázka pre individuálne rozhodnutia a uváženia. Bolo by však zavádzajúce, ak by ktorýkoľvek alkoholik získal dojem, že AA je nejakým typom peňažnej dobročinnej organizácie.

 

• Pomôže mi AA napraviť moje rodinné problémy?

 

Alkohol je často komplikujúcim faktorom v rodinnom živote zosilňujúci malicherné podráždenia, odhaľujúci charakterové chyby a prispievajúci k finančným problémom. Mnoho mužov a žien dokázalo do doby, kým sa obrátili na AA vytvoriť z ich rodinného života úplný zmätok.

 Niektorí novoprichádzajúci k AA , ktorí si zrazu uvedomujú ich vlastné prispenie k tomuto chaosu, sú nedočkaví  a nadšení aby sa čo najskôr napravili vzťahy a obnovil normálny spôsob života s tými, ktorí sú im najbližší. Iní dôvodne alebo bezdôvodne  pokračujú s pocitom trpkého odporu voči svojim rodinám. 

Tí novoprichádzajúci , ktorí sú úprimní v ich prístupe k  programu uzdravenia AA sú takmer bez výnimky úspešní pri náprave narušeného rodinného života. Putá, ktoré znovu spoja poctivého alkoholika s členmi rodiny, sú často mnohokrát silnejšie ako predtým. Niekedy boli samozrejme urobené nenapraviteľné škody, a tak musí byť vytvorený úplne nový prístup k rodinnému životu. Ale obvykle je tento príbeh, príbehom so šťastným koncom.

 

Skúsenosti ukazujú, že alkoholik, ktorý príde k AA iba preto, aby si zachoval pokoj v rodine a nie k vôli úprimnej túžbe prestať piť, môže mať pri dosahovaní triezvosti ťažkosti. Úprimná túžba po triezvosti by mala prísť najprv.  Triezvejúci alkoholik zistí, že k mnoho ostatným problémom každodenného života sa dá pristupovať realisticky a s veľmi dobrou šancou na úspech.

 

• Prevádzkuje AA nemocnice alebo sanatória pre alkoholikov?

 

Žiadne „ AA sanatória alebo nemocnice “ neexistujú. Tradične nie sú za podpory AA ponúkané žiadne profesionálne služby a nie sú prevádzkované žiadne zariadenia. Dodržiavaním tradícií o vyhýbaní sa poskytovaniu služieb, ktoré sú pripravené poskytovať iné zariadenia sa AA vyhýbajú možnosti nedorozumenia ohľadne ich primárneho účelu, ktorým je pomoc alkoholikom hľadajúcim spôsob života bez alkoholu.

 

V niektorých oblastiach uzavreli servisné výbory vytvorené z jednotlivých členov AA, dohody s nemocnicami o prijímaní alkoholikov, ktorí sú sponzorovaní členmi AA  ako s jednotlivcami, nie ako zástupcami spoločenstva ako celku.

 V iných oblastiach jednotliví členovia AA alebo skupiny členov zriadili domy, ktoré starajú prevažne o novoprichádzajúcich do programu uzdravovania. K vôli ich špeciálnemu porozumeniu problémom, ktorým musí alkoholik čeliť, lebo majitelia alebo manažéri nie sú často schopní pomôcť novoprichádzajúcim v priebehu prvého kritického obdobia triezvosti. Ale tieto domy nemajú žiadne spojenie s AA okrem skutočnosti, že môžu byť prevádzkované ľuďmi, ktorí získali vlastnú triezvosť cestou AA, ako hnutie AA nie je nikdy spojené so žiadnymi druhmi obchodného podnikania. 

• Podporuje AA nejakú  spoločenskú činnosť pre členov? 

Väčšina členov AA sú spoločenskí ľudia, čo je faktor, ktorí mohol čiastočne prispieť k tomu, že sa vôbec stali alkoholikmi. Ako dôsledok toho majú stretnutia miestnych skupín tendenciu k tomu, aby boli živými záležitosťami.

 

AA ako spoločenstvo nikdy nevyvinulo žiadny formálny program spoločenskej činnosti pre členov, pretože jediným účelom hnutia je pomôcť alkoholikom vytriezvieť. V niektorých oblastiach členovia AA plne vo svojej vlastnej individuálnej zodpovednosti otvorili klubovú miestnosť alebo iné zariadenie pre členov miestnej skupiny. Tieto kluby sú tradične nezávislé na AA a venuje sa veľká starostlivosť tomu , aby sa vyhlo priamej identifikácii s AA.

 Aj tam, kde kluby neexistujú, nie je neobvyklé, že miestne skupiny pripravia výročné večere, pikniky, večierky na Silvestra a pri ostatných špeciálnych záležitostiach. V niektorých veľkých mestách sa členovia AA pravidelne stretávajú pri obedoch a sponzorujú neformálne zhromaždenia počas víkendov.

• Čo si myslia o AA lekárske autority? 

Od svojich začiatkoch sa AA tešilo priateľstvu a podpore lekárov, ktorí boli oboznámení s programom uzdravenia z alkoholizmu.  Lekári , možnože lepšie než ktorákoľvek iná skupina sú v pozícii, ktorá im umožňuje oceniť ako boli ostatné prístupy k alkoholizmu v minulosti nespoľahlivé. AA neboli nikdy podporovaní ako jediná odpoveď na tento problém, ale program AA fungoval tak často potom, čo ostatné metódy zlyhali, že doktori sú dnes najviac otvorenými podporovateľmi programu vo svojich komunitách.

 

Niektoré merania prístupu zdravotníkov k AA boli navrhnuté v roku 1951, keď Americká asociácia pre verejné zdravotníctvo menovala Anonymných alkoholikov ako jedného z príjemcov známej odmeny Lasker Awards ako „  formálneho uznania úspechu AA pri liečení alkoholizmu ako choroby a pre jeho riešení ako sociálneho stigmatu.“

 

AA sú stále noví ( alebo neznámi ) v niektorých komunitách, a nie všetci lekári sú zoznámení s programom uzdravenia. Ale tu sú výňatky z komentárov čelných lekárskych autorít o AA :

 

V roku 1967 Americká lekárska asociácia uviedla, že členstvo v AA je stále najefektívnejší spôsob liečby alkoholizmu a citovala Dr. Ruth Foxa, známu autoritu v oblasti alkoholizmu v tej dobe zdravotného riaditeľa Národnej rady pre alkoholizmus : „ S tisíckami skupín a s 300 000 uzdravenými alkoholikmi ) teraz je to viac ako 2 000 000 ) AA nepochybne obsiahlo viac prípadov , ako my všetci dokopy. Pre pacientov, ktorých AA môžu prijať a oni ich príjmu, môžu byť jedinou formou liečby “.

 

„ Mám najvyšší rešpekt pre prácu, ktorú AA robia, pre ich charakter, pre ich filozofiu vzájomnej pomoci. Nestrácam príležitosť pre vyjadrenie mojej podpory verejne a súkromne tam, kde sa ma to dotýka,“ 

                                                                                      Karl Menninger , M.D.

                                                                               Nadácia Menninger Foundation 

„ Možno najefektívnejšia liečba pri rehabilitácii alkoholika je filozofia života, ktorá je kompatibilná s jednotlivcom, jeho rodinou, absorbujúca vieru v seba a úzke spojenie s ostatnými, ktorých skúsenosti sú súbežné s jeho vlastnými. Spolupráca lekára s Anonymnými alkoholikmi je jednou z ciest na získanie týchto vecí pre jeho pacienta.“ 

                                 Marvin A.Block, M.D., člen výboru pre alkoholizmus a drogovú závislosť

                                                    Americkej lekárskej asociácie

• Čo si o AA myslia duchovní predstavitelia?

 

Pravdepodobne žiadne laické hnutie v modernej dobe nebolo bohatšie obdarené tak, ako AA podporou duchovných vo všetkých veľkých vierovyznaní. Tak ako lekári i duchovní poradcovia mali už dlho starosti s alkoholizmom. Mnoho týchto poradcov počúvalo poctivých ľudí, ktorí si dávali úprimné sľuby o zdržaní sa alkoholu, ktorých nemohli kontrolovať iba preto, aby videli, ako títo ľudia porušujú svoje sľuby v priebehu hodín , dní alebo týždňov. Sympatie, porozumenie a odvolávanie sa na svedomie boli pre duchovných málo platné pri ich pokusoch pomôcť alkoholikom.

Čiže nie je prekvapujúce, že AA – hoci ponúkajú skôr spôsob života, ako cestu formálneho náboženstva - môžu byť tak vrele prijatí zástupcami mnohých vyznaní. Nasleduje ukážka toho, ako niektorí z nich v minulosti hovorili o AA :

                             Riaditeľský bulletin, Jezuitské periodikum vydávané v meste St. Louis, Mo.

 „ Dôstojný otec Dowling, jeden z pracovníkov The Queen´s Work, mal vynikajúcu príležitosť pozorovať hnutie Anonymných alkoholikov. Zistil, že základný princíp terapie AA zahrňuje sebaodriekanie, skromnosť, dobročinnosť, dobrý príklad a príležitosť pre nové spôsoby spoločenskej realizácie. V hnutí sú zastúpené všetky vyznania. Čitatelia môžu byť uistení, že žiadny článok alebo kniha o hnutí nie je ani z jednej desatiny tak presvedčujúca , ako je osobný kontakt s jednotlivcom alebo skupinou AA, ktorých osobnosti a domovy boli transformované z chaosu na poriadny úspech.“

                                                                            Žijúca cirkev ( Episkopálna )

 „ Základom techniky Anonymných alkoholikov je skutočne kresťanský princíp toho, že človek nemôže pomôcť sám sebe, pokiaľ nepomáha ostatným. Plán AA je popisovaný samotnými členmi AA ako  „ sebapoistenie“ . Toto sebapoistenie malo za následok obnovenie fyzického, mentálneho a špirituálneho zdravia a sebaúcty pre stovky mužov a žien, ktorí by inak boli beznádejne zruinovaní bez tejto unikátnej, ale efektívnej terapie.“

• Kto zodpovedá za publicitu ohľadne AA?

 Tradície AA v oblasti vzťahov s verejnosťou boli vždy zamerané skôr na príťažlivosť, ako na propagáciu. AA nikdy nevyhľadávajú publicitu, ale vždy plne spolupracujú so zodpovednými zástupcami tlače, rozhlasu , televízie, filmu a ostatných médií, ktoré hľadajú informácie o programe uzdravenia.

 Na národnej a medzinárodnej úrovni sú správy o AA dávané k dispozícii prostredníctvom komisie pre verejné informácie, pri výbore pre všeobecné služby. Boli taktiež organizované miestne komisie, ktoré poskytujú informácie o AA ako o zdroji pre alkoholikov v ich komunitách.

 AA sú hlboko vďační všetkým svojim priateľom, ktorí boli zodpovední za uznanie, ktoré sa hnutiu dostalo. AA si tiež hlboko uvedomujú fakt, že anonymita členov, na ktorej je program tak závislý, bola tak dobre rešpektovaná oznamovacími prostriedkami.

 Malo by byť tiež uvedené, že v rámci AA, na stretnutiach AA a medzi sebou členovia AA nie sú anonymní. 

 Nový spôsob života 

 

Spôsob života sa nedá v skutočnosti popísať, ten sa musí prežiť. Popisná literatúra, ktorá sa spolieha na široké, inšpiračné obecné tvrdenia nevyhnutne musí nechať mnoho otázok nezodpovedaných a mnoho čitateľov neuspokojených, pretože narazili na vec, ktorú potrebovali a hľadali. A druhý extrém je, že, katalóg postupov a detailov programu ako treba žiť, môže zobraziť iba časť hodnoty takéhoto programu.

 AA je program pre nový spôsob života bez alkoholu, program, ktorý úspešne funguje pre stovky tisícok mužov a žien, ktorí k nemu pristupujú a aplikujú ho s poctivosťou a úprimnosťou. Tento program funguje na celom svete, pre mužov a ženy na všetkých miestach a spôsoboch života.

 Možno , že  táto brožúra odpovedala na hlavné otázky, vypovedané aj nevypovedané, ktoré ste mohli mať ohľadne AA. Možno, že sú tu ďalšie otázky , ktoré by mohli byť zodpovedané tak, ako boli zodpovedané otázky v tejto brožúre na základe skúseností AA s problémom alkoholizmu. Pokiaľ máte takéto otázky obráťte sa na skupinu AA vo vašej komunite alebo v blízkosti komunity. Možete tiež napísať na adresu Kancelárie všeobecných služieb (General Service Office) , BBX 459, Grand Central Staion, New York, NY 10163, U.S.A.

 V Slovenskej  republike je adresa centrálnej servisnej organizácie:

 Združenie služieb AA na Slovensku

 Kancelária služieb AA

 pri Misijnom dome

 Kalvária 3

 949 01 Nitra

  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

 

 

© Anonymní alkoholici 2017, All rights reserved. Designed by HDCHE.