12 krokov

Dvanásť krokov AA je súbor všeobecne prijatých duchovných zásad, ktoré keď si osvojíme ako svoj životný štýl, môžu človeka zbaviť návyku konzumovať alkohol a tiež pomôžu trpiacemu na závislosti od alkoholu prinavrátiť zdravie a nájsť opäť zmysel šťastného a plnohodnotného života. Krokmi postupne prešli všetci členovia AA, ktoré sú zároveň navrhnuté ako program uzdravenia.

 1. Priznali sme si svoju bezmocnosť nad alkoholom - naše
  životy sa stali neovládateľné.     
 2. Dospeli sme k viere, že len Sila väčšia ako naša obnoví
  naše duševné zdravie.     
 3. Rozhodli sme sa odovzdať svoju vôľu a svoj život do
  starostlivosti Boha, tak ako ho my chápeme.     
 4. Urobili sme dôkladnú a nebojácnu morálnu inventúru
  samých seba.     
 5. Priznali sme Bohu, samým sebe a inej ľudskej bytosti
  presnú povahu svojich chýb.     
 6. Boli sme úplne prístupní tomu, aby Boh odstránil všetky
  naše charakterové chyby.     
 7. Pokorne sme ho požiadali, aby odstránil naše nedostatky.     
 8. Spísali sme zoznam ľudí, ktorým sme ublížili a boli sme
  ochotní to napraviť.     
 9. Urobili sme priamu nápravu vo všetkých prípadoch,
  v ktorých to bolo možné, okrem prípadov, keď by
  naše konanie im alebo iným ublížilo.     
 10. Pokračovali sme v našej osobnej inventúre a keď sme
  urobili chybu, ihneď sme sa priznali.     
 11. Pomocou modlitby a meditácie sme zdokonaľovali svoj
  vedomý styk s Bohom tak, ako ho my chápeme a prosili
  sme ho len o to, aby sme spoznali jeho vôľu a mali
  silu ju uskutočniť. 
 12. Výsledkom týchto krokov bolo, že sme sa duchovne
  prebudili a usilovali sme sa odovzdávať toto posolstvo
  ostatným alkoholikom a uplatňovať tieto princípy
  vo všetkých našich záležitostiach.

Mnohým z Vás sa bude zdať, že tento program sa nedá zvládnuť. Nedajte sa odradiť! V celosvetovom spoločenstve anonymných alkoholikov je organizovaných vyše dvoch miliónov žien a mužov, ktorí to dokázali!

Prejavili túžbu prestať piť.

© Anonymní alkoholici 2017, All rights reserved. Designed by HDCHE.